T

Släkten Taberman är tidigast känd i Kils socken i Närke under andra hälften av 1600-talet. Flera släktmedlemmar var smeder vid järnbruken i Närke och Östergötland men de var även verksamma som bergsmän, bruksskrivare och mjölnare. Släkten har under en lång period varit nära knuten till bergshanteringen i dessa trakter. Släkten var utbredd men idag finns trots det endast ett hundratal svenskar som bär namnet.

Smedsläkten Tiderman var framför allt verksam vid bruken i Närke men man hittar dem även vid järnbruken i Östergötland, Småland och Västergötland. Släkten härstammar från två bröder Johan och Nils Tiderman som bägge var verksamma som hammarsmeder på Närke-sidan av Tiveden i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Idag finns några hundra personer i Sverige med detta släktnamn.

Toll är en smedsläkt vars ursprung är oklart. Den äldsta kända stamfadern Hans Hansson Toll var verksam vid bruk i Närke och Södermanland innan han på äldre dagar flyttade till Karlströms bruk i Kristberg utanför Motala i Östergötland. Vid järnbruken i Kristberg verkade också flera av dennes ättlingar som hammarsmeder. Släktgrenar fanns även i Västergötland och Södermanland.