S

Skeppstedt är en smedsläkt som härstammar från soldatsonen Gustav Andersson Skeppstedt (1732-1786) som till en början var verksam som knippsmed i Svennevad i södra Närke men sedan fick anställning vid Folkströms bruk i Hällestad i norra Östergötland. Många av hans ättlingar flyttade senare mellan bruken i Östergötland och Närke. Senare har även släkten funnits representerad i Västergötland. Idag finns det några hundra svenskar som bär namnet Skeppstedt.

Stockhaus är en stor och vitt utspridd smedsläkt som torde vara av tyskt ursprung. Smeder med namnet Stockhaus kan man hitta från 1600-talets mitt över stora delar av södra Sverige, framför allt i Närke men även i Södermanland, Västmanland, Småland och Östergötland.

Swartling eller Svartling är ett namn som använts av flera släkter som leder sitt ursprung till gården Svartebo i Hällestad i norra Östergötlands bergslag varav namnet bildats. Vid gården anlades en mindre hammare där en rad smeder var verksamma under en längre tid. I släkterna fanns det flera smeder redan innan man började använda släktnamnet Svartling i början av 1700-talet. Idag finns det drygt 400 svenskar som bär namnet. De olika släkternas eventuella gemensamma ursprung (annat än det geografiska) är ej klarlagt även om flera publicerade släktutredningar har presenterat sådana släkthärledningar helt utan rimliga bevis. Sådana fabricerade kopplingar har bland annat spridits genom Smedskivorna som utgivits av Föreningen för smedsläktforskning.