K

Katt var en smedsläkt som var aktiv vid järnbruken i Hällestad och Risinge i norra Östergötland under 1700-talets första årtionden. Släkten utgår från Johan Nilsson Katt vars son Håkan följde i faderns fotspår och arbetade som hammarsmed. Håkans dotter Anna Katarina gifte in sig i den välkända smedsläkten Qvarfordt.

Köhler är en av de största och mest välkända smedsläkterna i Sverige. Släkten torde vara av tyskt ursprung och det tyska namnet betyder passande nog kolare på svenska. Personer med namnet Köhler förekommer knutna till bergshanteringen i Sala från mitten av 1500-talet till början av 1600-talet. Dessa kan mycket väl ha varit besläktade med släktens äldsta kända stamfader Valentin Valentinsson som dyker upp vid Börsjö bruk i Risinge vid 1630-talets början. Han flyttade sedermera till Hällestad där han arbetade som hammarsmed till sin död 1668. Många av dennes ättlingar har varit verksamma vid bruken i Östergötland och senare även i andra landskap. Namnet bärs idag av mer än 1000 svenskar.