G

Gadde förefaller vara en svensk smedsläkt. Den äldste kände stamfadern Erik Gadde var verksam som hammarsmed vid Hävla bruk i Skedevi i norra Östergötland under första hälften av 1700-talet. Hans söner Erik och Jonas fortsatte verka inom samma yrke såväl som flera barnbarn. Släkten var länge knuten till de östgötska järnbruken.

Gefvert eller Gevert är en av de största och mest välkända vallonska smedsläkterna i Sverige. Den äldsta kände stamfadern Anders Gevert var verksam som hammarsmed vid Forsmarks bruk i Uppland i början av 1600-talet. Åtskilliga smeder med namnet kan senare återfinnas vid bruk i bland annat Östergötland och Närke. Idag finns det mer än 800 personer i Sverige som bär slätnamnet och ytterligare många tusen svenskar kan leda sitt ursprung till denna släkt.