F

Fagerman är en svensk smedsläkt som härstammar från Kristbergs socken utanför Motala i Östergötland. Den första som bar namnet var Joakim Jonsson Fagerman som var verksam vid flera bruk i Östergötland under 1700-talets första hälft. Dennes bägge söner Johan och Jonas följde i faderns fotspår men lämnade hemtrakten för att senare arbeta vid bruk i Närke.

Släkten Falleij härstammar från Jacque de Fala som var en av de valloner som kom till Finspångs bruk i norra Östergötland i början av 1600-talet där han var anlitad som smältarmästare. Släktmedlemmar kan senare återfinnas som hammarsmeder vid många olika bruk i Uppland, Östergötland, Närke, Södermanland och under en tid till och med i Finland.