D

Dandanelle eller Dandenelle är en vallonsk smedsläkt som man under 1600-talets andra hälft och 1700-talets början framför allt finner vid de välkända vallonbruken i Uppland, däribland Gimo bruk och Hargs bruk. Vid Gimo var masmästaren Michel Dandanelle verksam åtminstone mellan 1651 och 1673. Flera släktmedlemmar var även hammarsmeder och en släktgren hittar man vid Finspångs bruk i norra Östergötland från slutet av 1600-talet. Släkten skulle kunna härstamma från byn Andenelle strax utanför Andenne i Belgien.

Smedsläkten Dimberg är av svenskt ursprung och kan spåras till 1700-talets början och smeden Jöns Persson vid Aspa bruk i Hammar socken och södra Närke. Hans sonson Nils kallade sig Dimberg och var verksam som mästersven vid Röfors bruk i Bodarne socken. Man hittar även smeder med namnet Dimberg vid bruk i Finnerödja och Askersund under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.

Drugge eller Drougge är precis som namnet antyder en av de många vallonska smedsläkterna som kom till Sverige under 1600-talets första hälft. Under 1600-talets slut hittar man släkten i bland annat Ramundeboda och Undenäs i gränstrakterna mellan Västergötland och Närke. Släkten har senare blivit vitt spridd över landet och finns representerad i Västmanland, Östergötland, Värmland och till och med Norrbotten.

Smedsläkten Dunders ursprung är något oklart. Den äldsta kända stamfadern Olof Jonsson Dunder var verksam som hammarsmed vid Sonstorps bruk i Hällestad i norra Östergötland i slutet av 1600-talet. Hans bägge söner Olof och Jon fortsatte som hammarsmeder vid traktens bruk. Senare har släktmedlemmar varit verksamma vid bruk norröver i Närke såväl som söderut i gränstrakterna mot Småland. Det finns ett flertal andra släkter som burit namnet Dunder utöver smedsläkten.