C

Den svenska smedsläkten Carlberg härstammar från Karlströms bruk i Kristbergs socken utanför Motala i Östergötland varifrån de också tog sitt namn. Släktnamnet började användas av barnbarn till hammarsmeden Karl Jönsson som levde mellan 1695 och 1758. Många av de tidiga släktmedlemmarna arbetade som smeder vid bruken i Godegård och Kristberg men senare spridde de ut sig till bland annat Småland och Närke.

Corell är en till synes svensk smedsläkt som leder sitt ursprung till Dalarna. Namnet började användas vid 1700-talets mitt då släkten började röra sig söderut. Hammarsmeder med namnet Corell var därefter anställda vid en rad olika bruk i Närke, Södermanland och Västmanland.

Cron eller Croon är en släkt vars ursprung är något oklart men de torde ha varit bland de valloner som anlände till Sverige under 1600-talets första hälft. Flera släktmedlemmar var verksamma som hammarsmeder vid bruken i Närke och norra Östergötlands bergslag. På 1640-talet nämns emellertid också en Pieter Croon i Kroppa i Värmland.