B

Bark är en smedsläkt som härstammar från Hällestad i Östergötlands bergslag där namnet började användas under första hälften av 1700-talet. Många av släktmedlemmarna var knutna till de östgötska bruken men så småningom fanns Bark-smeder verksamma vid flera olika bruk i Närke, Södermanland och Västmanland.

Släkten med det säregna namnet Bergholtz kan spåras tillbaka till hammarsmeden Jakob Johansson Bergholtz som i början av 1700-talet var verksam vid flera olika bruk i Hällestad och Risinge i norra Östergötland. En kortare tid i början av 1740-talet arbetade han dessutom vid yngre bruk i småländska Värnamo.

Birath är en vallonsläkt som kom till Sverige under första hälften av 1600-talet. Det förefaller som att namnet har kommit till som en omskrivning av Pira(rd). De tidigare släktmedlemmarna är knutna till vallonbruken i Uppland men senare har smedsläkten spridit ut sig till järnbruken i Närke, Östergötland och Västergötland. Det finns idag mer än 400 personer i Sverige som bär namnet Birath.

Medlemmar av släkten Bonnevier var några av de första valloner som anlände till Sverige. I början av 1600-talet verkade i Södermanland och Östergötland Lorens, Henrik och Gillius Bonnevier vilka förefaller ha varit bröder. Många släktmedlemmar arbetade sedermera som hammarsmeder vid bruken i Uppland och norra Östergötland. Senare har de spridit ut sig över stora delar av Sverige och det finns idag flera hundra svenskar som fortfarande bär detta vallonska släktnamn.